ProSpine.md

Cine execută ablatia discului herniat ?

Terapeutic, patologia discului intervertebral reprezintă o problemă de graniţă în activitatea neurochirurgilor şi a ortopezilor ce se preocupă de patologia coloanei lombare. În ţările anglo-saxone, problema aparte­nenţei acestei patologii la una sau alta din specialităţi reprezintă la ora actuală numai un subiect relativ disputat.

Discul intervertebral normal şi patologic, precum şi celelalte structuri anatomice ce intră în componenţa canalului rahidian, trebuie să fie bine cunoscute neurochirurgului. De asemenea, prezenţa în vecinătatea ţesutului discal şi a corpilor vertebrali a unor elemente nervoase cu funcţii importante (rădăcinile cozii de cal), a căror traumatizare antrenează grave deficite neurologice, implică necesitatea unei educaţii neurologice com­plete pentru ortopezii ce se angajează în această patologie.

Destinul a hotărât ca, în context istoric, prioritatea stabilirii unei legături etiologice între hernia discului intervertebral şi suferinţa sciatică să aparţină lui Mixter şi Barr, neurochirurg şi, respectiv, ortoped la Mayo Clinic, care, prin raportul lor din septembrie 1934 prezentat Spitalului General din Boston, Massachussets, au impus acest adevăr lumii medi­cale.

În întreaga lume, de chirurgia discului herniat se ocupă atât neuro­chirurgii, cât şi ortopezii specializaţi. Ortopezi iluştri, alături de distinşi neurochirurgi, au contribuit prin opera lor la cunoaşterea şi dezvoltarea acestui delicat capitol de patologie, realizând lucrări de referinţă în formarea a numeroase generaţii de specialişti.

Modul de soluţionare chirurgicală a unor aspecte legate de patologia discului herniat este influenţat de educaţia neurochirurgicală sau orto­pedică a specialistului. Câteva aspecte sunt semnificative:

  • în timp ce neurochirurgii sunt preocupaţi de ablaţia cât mai completă a discului degenerat herniat prin abord larg rahidian, evitând pe cât posibil orice traumatism duro-radicular, ortopezii sunt interesaţi mai mult de conservarea elementelor osteo-articulare;
  • în timp ce neurochirurgii consideră că ablaţia rezonabilă a discului herniat este suficientă pentru soluţionarea pacientului, unii ortopezi supra­licitează si recomandă „ablatia totală”, urmată de osteosinteza intersomatică sau, mai complicat, de aplicarea unei proteze intersomatice;
  • în sfârşit, în timp ce neurochirurgii se orientează în rezolvarea problemei herniei de disc pornind de la o serie de rafinamente clinico-neurologice, ortopezii acordă mai mult credit explorării neuroradiologice.

Atât timp cât disputa dintre punctul de vedere neurochirurgical şi cel ortopedic este constructivă şi pleacă de la o experienţă combinată cu o so­lidă educaţie teoretică, ea va constitui un element pozitiv în soluţionarea şi cunoaşterea acestei patologii.

În principiu, soluţionarea chirurgicală a unui pacient cu hernie de disc trebuie încredinţată numai unui specialist bine familiarizat cu problemele unei astfel de intervenţii; abordul herniei de disc nu poate fi o operaţie chirurgicală ocazională în cadrul unei activităţi neurochirurgicale generale.

↑ Sus